Автоматизирани системи ще отчитат натовареността на трафика по автомагистралите

Реализация на проекта е със средства по ОП „Транспорт“ 2007-2013

23.07.2015 | 11:22 Автор: Мариета Иванова
Автоматизирани системи ще отчитат натовареността на трафика по автомагистралите

Още по темата

 

Данни за пътния трафик  по автомагистралите и първокласните пътища вече ще се събират чрез автоматизирани системи, интегрирането на които се осъществява със средства по ОП „Транспорт“ 2007-2013.

В тази връзка се предвижда монтирането на 100 броя главни и допълнителни преброителни пункта, с прилежащото им оборудване.

Автоматичните устройства ще отчитат трафика 24 часа в денонощието и 365 дни в годината. Досега тази информация се събираше изцяло ръчно. Трафик броячи ще има на автомагистралите „Тракия“, „Хемус“, „Люлин“, „Марица“ и „Струма“, както и на първокласните пътища.

За първи път ще бъдат инсталирани и 3 системи за автоматизирано наблюдение на метеорологичните условия. Те ще отчитат температурата и влажността на въздуха, скоростта и посоката на вятъра, тип и количество на валежите, температура и влажност на пътната настилка и т. н. Трите станции ще са в областите Монтана, Благоевград и Бургас.

Изпълнител на проекта, след проведена обществена поръчка по ЗОП, е Сдружение „Контракс Инфра“. В него участват: „Контракс“ АД и „ИНФРА РОУДС“ ЕООД. Стойността на договора е 3 997 524,00 лв. без ДДС. Срокът за изпълнението му е ноември 2015.

Технологията, по която ще работи системата за броене на трафика, е комбинация от камери, които разпознават преминаващите моторни превозни средства и по софтуерен път определят направлението на движение. Чрез индуктивни рамки, разположени в пътната настилка, ще се извършва класификация на видовете превозни средства – леки автомобили, камиони, автобуси и т. н. Системата може да проследява генерирането на пътния трафик чрез неговия произход, предназначение, направление и време за преминаване. Във връзка с изпълнението на проекта се въвежда временно ограничение на движението на местата, на които предстои да се вградят индуктивни рамки в пътната настилка.

Чрез измерването на трафика по пътната мрежа се доказва целесъобразността на извършените строително-монтажни дейности и устойчивостта на проектите във времето. Интензивността на автомобилното движение е един от най-важните индикатори за оценка и анализ на необходимостта от инвестиционни проекти по пътната мрежа. Този показател е в основата на всеки анализ „разходи-ползи“ за доказване на необходимостта от капиталови разходи. Пряко свързани с интензивността на движението са и показателите за средна скорост и оценка за спестеното време при пътуване.

Всички данни, които ще се съберат от точките за преброяване на трафика и проследяването на метеорологичните условия, ще се записват в реално време чрез GPRS комуникация в сървърния център на АПИ.

Проектът BG161РО004-2.0.01-0013 „Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища на територията на Република България, които са част от ТЕН-Т мрежите“ се финансира по Приоритетна ос II – „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ на ОП „Транспорт“ 2007 - 2013 г.