Комплексните счетоводни услуги - предизвикателства

Катя Крънчева, упр. на счет. кантора и създател на счет.-данъчния портал КиК Инфо

26.04.2015 | 19:12 Редактор: Дориана Ранкова
Комплексните счетоводни услуги - предизвикателства

Катя Крънчева открои като проблемни промените в Закона за адвокатурата - ТРЗ, куриерски, консултантски и др. услуги, бяха окачествени като адвокатски. Ако тези услуги се извършват от други лица глобите достигат до 10 хиляди лева. В такъв случай досегашните счетоводни кантори не могат да предлагат тези услуги за досегашните си клиенти. Според нея разпоредбите са неприложими, тъй като малкия бизнес според нея не може да си позволи за всяка връзка с институция или друга обичайно досега извършвана услуга от счетоводните  къщи, които се ограничават, да минават през адвокат. 

 

Ако закона се приеме така и счетоводните къщи излязат от пазара като такива консултанти, Крънчева допълни, че сега наличните адвокати няма да успеят да поемат броя компании, които сега те обслужват, или поне няма да успеят да станат експерти толкова бързо. 

Промените с пример и още по темата може да чуете в следващия видео материал:

Boom&Bust  с водещи Кузман Илиев и Владимир Сиркаров