НСИ отчита: Сред безработните най-малко са висшистите

Близо половината от ненаетите на работа са със средно образование

15.05.2018 | 15:28 Редактор: Ивайло Николов
НСИ отчита: Сред безработните най-малко са висшистите

13.7% от безработните у нас са с висше образование, 48.1% - със средно, и 38.2% - с основно или по-ниско образование. Данните на Националния статистически институт са за първото тримесечие на годината.

Икономически неактивните българи на възраст 15-64 навършени години са 1 337.3 хил., или 29.4% от населението в същата възрастова група. От тях 91.6 хил., или 6.8%, са обезкуражени лица.

През първото тримесечие на 2018 година продължително безработни (от една или повече години) са 99.0 хил., или 52.4% от всички безработни.

Броят на безработните лица е 188.7 хил., от които 111.7 хил. (59.2%) са мъже и 77.1 хил. (40.8%) - жени. Коефициентът на безработица е 5.7% и в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. намалява с 1.2 процентни пункта.

От общия брой на безработните лица 29.7 хил., или 15.8%, търсят първа работа.

Заетите между 15 - 64 навършени години са 3 023.8 хиляди.

В сектора на услугите работят 1 971.2 хил., или 63.6% от всички заети. В индустрията са заети 931.1 хил. души (30.0%), а в селското, горското и рибното стопанство - 197.0 хиляди (6.4%).

От общия брой на наетите лица 2 078.4 хил. (76.0%) работят в частния сектор, а 655.1 хил. (24.0%) - в обществения.

С временна работа са 98.1 хил., или 3.6% от наетите лица.

Още новини четете на DNES.BG