Властта с пореден опит да извади на светло търговията с горивата

Наредба предвижда нови изисквания към софтуера за продажбите

05.01.2018 | 18:38 Редактор: Василена Василева
Властта с пореден опит да извади на светло търговията с горивата

Поредни промени в Наредба 18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства предлагат от Министерство на финансите. Само преди 6 месеца подзаконовият нормативен акт претърпя сериозни промени, отново касаещи търговците на течни горива.

От качения на сайта на ведомството проект става ясно, че измененията са систематизирани в пет групи. 

Промени, свързани с лицата, извършващи продажби/зареждания на течни горива

Според МФ основна причина за въвеждане на детайлно описание на използваните средства за измерване на разход в обекти с електронните системи с фискална памет (ЕСФП) е идентифицирането на обекти, в които се извършват проточвания на течни горива чрез разходомери и измервателни системи.

Съществуващата нормативна уредба не предлага достатъчно възможности за детайлизиране на информацията, която постъпва в Националната агенция за приходите (НАП), без това да е свързано с извършване на проверка на място, става ясно от записаното в мотивите към проекта на наредба.

От ведомството на Владислав Горанов твърдят, че с предлаганите промени се цели да се детайлизира информацията, която постъпва по дистанционната връзка в Националната агенция за приходите (НАП) от ЕСФП, като по този начин ще се идентифицират обектите, в които се използват средства за измерване на разход – разходомери или измервателни системи.

Текстовете предвиждат валидиране на уникалния контролен номер на акцизния данъчен документ при подаване на данни за доставени количества течни горива по документ чрез ЕСФП, чрез баркод четец.

Целта на направеното предложение е да се избегне въвеждане на номера на уникалния контролен номер от операторите в обекти с ЕСФП, които не са намерени в базата данни на НАП, както и да се повиши достоверността на информацията в програмен продукт "Фискални устройства с дистанционна връзка", която се обменя с информационна система "Контрол на горивата".

Очаква се, че получената допълнителна информация ще спомогне за повишаване на качеството на извършваните анализи, във връзка с контрола върху търговията с течни горива.

С новите промени в наредбата се регламентира и ограничаването на възможността за ползване на данъчен кредит от регистрирани по ЗДДС лица, чрез фактури за "фиктивни" доставки.

Продължението четете на Investor.bg

Снимка: Pixabay