Най-новата история на корупцията в България

"История на корупцията в България в годините на преход към демокрация от 1989 до 2014 година"

07.12.2018 | 23:55 Редактор: Зара Паталева
Най-новата история на корупцията в България

Едвин Сугарев, Христо Христов, Красен Николов и Петър Бучков са събрали големите корупционни практики, които вече са застрашили националната сигурност, в христоматия в три тома, наречена "История на корупцията в България в годините на преход към демокрация от 1989 до 2014 година".

Изданието показва как България стигна до политически цинизъм, чалга – философия, как нравствеността стана отживелица, а консумацията  придоби огромна стойност. За да бъдат разбрани корупционните прецеденти и тенденции в рамките на един исторически период, трябва да познаваме политическия и обществения контекст, в който те се пораждат и който в една или друга степен предопределя тяхното съществуване и разгръщане.

Медийният плурализъм е ключова тема за дебати и анализи. Отнася се до разнообразието в най-широк аспект: случващата се медийна концентрация в глобален аспект, свободата на изразяване и създаване на становище без влиянието на един доминиращ източник, функцията на медиите да реализират правото на информация.

Втора част гледайте тук >>