Здравното министерство е готово да промени наредбата за експертиза от ТЕЛК

12.02.2019 | 19:00

От там са предложили процентът на основното заболяване да спадне до 71%