Удълбочават българо-румънския участък на р. Дунав с ново оборудване

12.07.2018 | 14:54

Европейските средства са осигурени по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020