Разорението на тракийските българи през 1913 г.

14.05.2018 | 15:44

Ще изплати ли Турция обезщетения на тракийски