Португалия излиза от спасителната програма днес. А сега накъде?

17.05.2014 | 10:55

Португалия излиза днес от спасителната си програма. Анализаторите обаче отчитат, че все още е далеч от устойчивото възстановяване. Дребният бизнес все още изпитва тежки трудности. Освен това страната стана изключително зависима от външното търсене, тъй като се фокусира върху насърчаването на износа чрез съкращаването на разходите за труд.